Claus Grymer

claus-grymer-fullsize

Claus Grymer. Født i 1946 på Mors.

Journalist-uddannelse suppleret med bifagseksamen i dansk.
Kulturjournalist ved Kristeligt Dagblad fra 1973, dels som fastansat, dels som freelance.

Har udgivet en række digtsamlinger, tre romaner, noveller – samt anden prosa. Gift siden 1971, har to døtre og bor i Østjylland.

Publikationsliste

”Skjul”, digte 1973
”Det tomme torv”, digte, 1974
”Drømmeserie” , digte, 1976
”Politibilerne, digte, 1977
”Mod jorden”, digte, 1978
”Måneøjet”, digte, 1980
”Mens dagen lyser”, digte, 1984
”Lykkens tjenerinde”, roman, 1990
”Ved ilden”, roman, 1993
”Sensommermørke”, roman, 1996
”Stemmer sidste på dagen”, digte, 1998
”En mærkelig dag”, noveller, 2001
”Fra evigheden til Horsens”, erindringsfragmenter, 2011
Medforfatter til ”Mod lyset. Maja Lisa Engelhardt. Tyve kirkeudsmykninger”, 2011